Konst i engelska parken

STORA BRYNE

KONST I ENGELSKA PARKEN

 

Lördagen den 16 maj invigdes en konstutställning i den engelska parken med verk av Emille de Blanche, Berith Stennabb, Niklas Fännick, Etta Säfve, Moa Andersson, Staffan Dahlin och Ulf Söderberg. Utställningen pågår till den 9 augusti. Förutom att parken med konstutställningen är öppen kommer speciella arrangemang med föredrag, musik och guidade rundvandringar att hållas under sommaren.

 

Konstparken hålls öppen onsdag - söndag kl 11-17 under perioden 16 maj - 9 augusti. Ett café finns i stora huset vid de speciella arrangemangen 16 maj, 7 juni, 5 juli, 26 juli och 9 augusti, men slå er gärna ner i parken med en medhavd fikakorg.

 

Utställningen är ett resultat av att Lidköpings Konsthall och Stora Brynes ägare har som intention att bygga upp ett samarbete för att stärka kulturlivet ute på landsbygden. Målsättningen är att i landskapsparken visa konst på ett lättillgängligt och avspänt sätt och samtidigt öppna parken för allmänheten. Samarbetet mellan konsthall och oss som ägare är ett led i att lyfta och väva samman natur, kulturarv, historia och konst. Genom att parken öppnas för konstverk och besökare kommer den att fungera både som arena för och i samspel med olika konstverk.

 

Målet är vidare att arbeta upp en mötesplats och utställningsyta helt olik någon annan för att erbjuda en upplevelse för alla sinnen. I ett första projekt har elever vid HDK Steneby i Dalsland bjudits in för att skapa platsspecifika verk som tål väder och vind och som samspelar med omgivningen och naturen. Landskapet ska bli konstverket eller att det till stor det medverkar i det.

 

Parken runt Stora Bryne är en av de trädgårdar som visas i samband med Mötesplats trädgårds öppna trädgårdar under sommaren 2015. Mer information finns hos Mötesplats trädgård.

 

Ett detaljerat program för sommaren finns här >>

Copyright © All Rights Reserved