Gårdens historia

STORA BRYNE

GÅRDENS HISTORIA

 

Gården omnämns i skriftliga källor redan under slutet av 1300-talet. 1387 upplåter Ragnhild Jonsdotter sitt gods i Bryne i Järpås socken till sin måg. Den sengustavianska mangårdsbyggnaden uppfördes 1801, men troligtvis på en betydligt äldre grund. Ursprungligen har två flygelpar funnits som flankerat mangårdsbyggnaden. Det bevarade flygelparet närmast stora huset är från 1700-talets andra hälft och hela gårdsmiljön hålls samman av en stenparterr med grindstolpar från samma tid.

 

Gården har genom åren ägts av släkter som Oxe, Kafle, Stiernsparre och Uggla. Juliana Stiernsparre ägde Bryne under 1800-talets första årtionden. Hon var driftig och företagsam och fick under sin tid gården att blomstra. Under 1900-talets första år köptes Bryne av familjen Ihrfors som renoverade det stora huset. Bland annat höjdes bjälklaget mellan våningarna i en del av huset för att skapa en mer ståndsmässig sal på nedervåningen. Mangårdsbyggnaden fick då en för tidigt 1900-tal typisk färgsättning i gult och vitt. Ursprungligen har emellertid huset varit målat i två grå nyanser som återskapats idag. Fortfarande finns många drag av den sengustavianska byggnaden bevarade som exempelvis kakelugnar och delar av fast interiör.

Copyright © All Rights Reserved